View slideshow  root 1987
 
Micky 6½ år och Ronja 5 år
Micky 6½ år och Ronja 5 år