View slideshow  root 2006
 
Kasper 1år.
Kasper 1år.
Mamma Birka med sonen Kozak
Mamma Birka med sonen Kozak
Mira 3 år.
Mira 3 år.
Polartassen Kozak
Polartassen Kozak
Mira vinkar
Mira vinkar
Diana med 8-spann på Vindelälvsdraget
Diana med 8-spann på Vindelälvsdraget